ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand-

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” กิจกรรมอบรมเยาวชนผู้ประสานความขัดแย้งในสถานศึกษา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี   จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา             สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” กิจกรรมอบรมเยาวชนผู้ประสานความขัดแย้งในสถานศึกษา