ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand-

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรม “ค่ายพุทธบุตร พุทธธิดา สถานพินิจฯ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี   โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรม “ค่ายพุทธบุตร พุทธธิดา สถานพินิจฯ”