ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand-

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและ เยาวชน ผู้กระทำผิด (กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี   จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข  บำบัด ฟื้นฟูเด็กและ เยาวชน ผู้กระทำผิด  (กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์)