ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand-

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำแม่กลอง” เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำแม่กลอง”  เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๐