ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand-

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญาประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม2560 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เมนู "ประกาศ"