ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
 

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
343 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000.

โทร. 034-518480-82 | โทรสาร. 034-515466
อีเมล์. kcbjc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ผู้เยี่ยมชม : 63,720