ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand-ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
  คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือน กรกฎาคม 2560)
 1. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือน กรกฎาคม 2560)

 2. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือน สิงหาคม 2560)
 3. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือน สิงหาคม 2560)

 4. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือน มิถุนายน 2560)
 5. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือน มิถุนายน 2560)

 6. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือนกันยายน 2559)
 7. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือนกันยายน 2559)

 8. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือนสิงหาคม 2559)
 9. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือนสิงหาคม 2559)

 10. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือนตุลาคม 2559)
 11. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือนตุลาคม 2559)

 12. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือนพฤศจิกายน 2559)
 13. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือนพฤศจิกายน 2559)

 14. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือนธันวาคม 2559)
 15. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือนธันวาคม 2559)

 16. ใบบันทึกการเปลี่ยนเวรที่ปรึกษากฎหมาย
 17. ใบบันทึกการเปลี่ยนเวรที่ปรึกษากฎหมาย

 18. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือน มกราคม 2560)
 19. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือน มกราคม 2560)

 20. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือน กุมภาพันธ์ 2560)
 21. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือน กุมภาพันธ์ 2560)

 22. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือน มีนาคม 2560)
 23. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือน มีนาคม 2560)

 24. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือน เมษายน 2560)
 25. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือน เมษายน 2560)

 26. ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 27. ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 28. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือน พฤษภาคม 2560)
 29. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา (เดือน พฤษภาคม 2560)

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ